Bildiri Gönder

Sempozyum için kaldı!

Bildiri toplama süreci online yapılmaktadır.

Çağrı Metni

Değerli araştırmacılar,

Deprem ve mekan araştırmaları alanına bilimsel katkı sağlamayı amaçlayan I. Uluslararası İstiklal Sempozyumu'nu (IIS) siz değerli araştırmacılarla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Depremden önemli ölçüde etkilenen kurumlar arasında yer alan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 06-08 Şubat 2024 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta "Deprem ve Mekan" başlıklı bir sempozyum düzenlemeyi planlamaktadır. Bu sempozyum, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde ve depremin merkez üssünde gerçekleştirilecektir. 1. Uluslararası İstiklal Sempozyumu, deprem ve fiziksel çevre arasındaki ilişkiye yönelik disiplinler arası çalışmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Bu yıkıcı olgunun tarihsel, güncel ve geleceğe dair yönleriyle ilgili tartışmalara katılmak üzere kendi mesleklerinden saygın uzmanlar bu sempozyuma katılmak üzere davet edilmektedir.

Sempozyumun amacı, depremlerin sosyolojik, psikolojik ve fiziksel etkilerini, kökenlerini ve sonuçlarını coğrafi bir çerçevede, ulusal ve dünya ölçeğinde alanın önde gelen akademisyenlerinin iş birliğiyle değerlendirmektir. Sempozyumda, konu sınırlaması olmaksızın, listelenen bütün disiplinlerden bildiriler kabul edilmektedir. Deprem ve Mekan konulu özel oturumlarda deprem ve mekanla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin sunumlara yer verilecektir. Ayrıca sempozyum kapsamında farklı alanlarda çalıştaylar da düzenlenecek olup, detaylara sempozyumun web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Buna ek olarak, 1. Uluslararası İstiklal Sempozyumu 15.06.2023 tarihinde kabul edilen ve Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak Doçentlik Başvuru Şartlarını sağlamaktadır. 06-08 Şubat 2024 tarihlerinde bu etkinliğe katılmak üzere Kahramanmaraş'ta sizlerin katılım ve katkılarınızı beklemekteyiz.

 

Saygılarımızla

Organizasyon Komitesi

 

Not: 1. Uluslararası İstiklal Sempozyumu 15.06.2023 tarihinde kabul edilen ve Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak Doçentlik Başvuru Şartlarını sağlamaktadır.

 

KONULAR

 
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri
  • Mimari
  • Tasarım ve Sanat
  • Eğitim
  • Sosyal Bilimler
  • Sağlık Bilimleri
  • Deprem ve Mekan ile ilgili özel konular
  • Diğer

Davetli Konuşmacılar

Dr. Pierfrancesco Cacciola, PhD

Reader – Structural Dynamics and Earthquake Engineering Sustainability and Resilience Engineering Research Group Leader

"School of Architecture, Technology and Engineering University of Brighton Cockcroft Building Lewes Road BN2 4GJ United Kingdom"

Prof. Dr. William Arthur Mosier

Faculty of Health Sciences Graduate Education Institute

"İstanbul Gelişim Üniversitesi & Medical Director/Child Development Specialist Iradem Merkiz Rehabilitation Center Istanbul, Turkey"